Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

‘SATICI’ ; Yüz Yayınları (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI, satın aldığı ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmî Gazete 27.11.2014/29188) hükümleri ve yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenir. SATICI belirli bir alışveriş tutarına ulaşılan durumlarda kargo ücretini kendi üstlenebilir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.

Satışın gerçekleşmesinin imkânsız olduğu hallerde, SATICI durumun tespitini takiben 5 işgünü içinde ALICIYI bilgilendirmek, 14 işgünü içinde de toplam bedeli ALICI’ya iade etmek zorundadır.

SATICI’nın ürünü teslim etme yükümlülüğü, ALICI’nın ürün bedelini ödememesi ya da banka aracılığıyla ödemeyi iptal etmesi durumunda ortadan kalkar.

Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın yetkisi olmadığı halde kredi kartıyla haksız kullanım yaptığının tespit edildiği hallerde, ürün bedeli ilgili banka/finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 5 işgünü içinde kargo bedeli SATICI’ya ait olacak şekilde iade etmek zorundadır.

SATICI mücbir sebeplerle ürünü süresinde teslim edemediği durumlarda ALICI’yı bilgilendirir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Sipariş iptal edilirse; kredi kartı aracılığıyla yapılan ödeme 14 işgünü içinde bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına aktarımı SATICI’nın sorumluluğunda değildir.

ALICI’nın, ürünü teslim almadan önce hasarlı olup olmadığını kontrol sorumluluğu vardır. Teslim alınan mal hasarsız ve sağlam kabul edilir. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ürün hasarsız olarak faturasıyla birlikte iade edilmelidir. Teslim alınmış ürünün hasarlı iadesi kabul edilmez.

ALICI ürünün bildirdiği adrese teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, SATICI’ya altta yer alan bilgileri kullanarak ulaşıp hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICI İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET

ADI/UNVANI: Yüz Yayınları Fatma Serra Çifkurt Ve Ort.

ADRES: Caferağa mah Atifet Sokak Moda 34710, Kadıköy / İstanbul

EPOSTA: info@yuzkitap.com.tr

TEL: (0216) 330 33 80

İADE KOŞULLARI

SATICI cayma bildirimi kendisine ulaştıktan sonra 10 işgünü içinde toplam bedeli iade etmek, 20 işgünü içinde de ürünü iade almakla yükümlüdür.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değeri azalır veya iade imkânsız hale gelirse, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazminle yükümlüdür. Cayma Hakkı içinde ürün beklendiği şekilde kullanıldığı için gerçekleşen değişiklik ve bozulmalar ALICI’nın sorumlululuğu değildir.

ALICI, sipariş bedeline bağlı bir indirimden (kargonun SATICI tarafından karşışanması ya da toplam bedelin indirimi) yararlanmış; cayma hakkı kullandığı ürünlerin iadesiyle toplam bedel alt limitin altına düşmüş ise indirimler uygulanmaz ve toplam sipariş bedeli bu şekilde güncellenir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Yüz Kitap Yayınevi’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Sevkiyat için gerekli kargo ücreti ALICI’ya aittir.

Ürünler Salı ve Perşembe olan kargo teslim günlerinde PTT Kargo’ya teslim edilir. Tahmini 5 işgünü içinde (30 günlük yasal süre aşılmadan) teslim edilir.

ALICI www.yuzkitap.com.tr adresine girdiği andan itibaren 256bit, uçtan uca şifreleme ile korunmaya başlar. Her bilgi alışverişi ALICI ve SATICI arasında güvenli şekilde iletilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ALICI’ya ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, SATICI’nın sağlamış olduğu hizmet ve yürütmekte olduğu ticari faaliyete bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları gibi muhtelif vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanarak veri işleyen sıfatıyla SATICI tarafından işlenebilecektir. Veriler, ALICI’nın bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve ilgili mevzuatın Veriler’in saklanmasını öngördüğü hallerde mevzuatta bulunan yasal süreler boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da ALICI talebi üzerine Veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. SATICI, saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.